Commissie publiceert bericht voor marktdeelnemers ter zake van schorsingen

In PbEU C 135 van 17 april 2018 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers
gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en
landbouwproducten.