De nieuwe editie 2022 van het geharmoniseerde systeem aanvaard

De zevende editie van het Geharmoniseerd Systeem (versie 2022) die wordt gebruikt
voor de uniforme indeling van goederen die internationaal over de hele wereld worden
verhandeld, is door alle partijen bij het geharmoniseerde systeemverdrag aanvaard.
Het treedt in werking op 1 januari 2022.