Indeling GN – dekplanken uit houtcomposiet

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 276/2013 van 19 maart
2013 (PbEU L 84 van 23 maart 2013) de indeling in de gecombineerde nomenclatuur
vastgesteld van dekplanken uit houtcomposiet, samengesteld uit afvalhoutvezels,
herwonnen kunststoffen (HDPE), niet-kunststofadditieven, vulmiddelen,
UV-stabilisatoren en pigmenten. De planken worden door extrusie vervaardigd en zijn
rechthoekig van vorm. Aangezien de houtvezels slechts als vulling dienen wordt het
artikel beschouwd als kunststof die wordt gebruikt als bedekking. Het moet daarom
worden ingedeeld als vloerbedekking van kunststof onder GN-code 3918 90 00.