Indeling GN – een lensvatting voor bevestiging op een digitaal videocameraopnametoestel

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/531 van 22 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een lensvatting bedoeld om te worden bevestigd vooraan op een digitaal videocameraopnametoestel. Het artikel moet worden aangemerkt als een toebehoren waarvan kan worden onderkend dat het uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor objectieven van post 90.02.