Indeling GN – organisch oplosmiddel

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/725 van 26 mei 2020 de
indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een organisch oplosmiddel
bestaande uit de koolwaterstoffen (voornamelijk paraffine- en nafteen, 94,4%) en
n-butylacetaat (5,6 %). Het product wordt aangeboden om te worden gebruikt als
organisch oplosmiddel van gemengde samenstelling voor het oplossen van verf, vernis
en mastiek. De tekst van post 38.14 is specifieker dan de tekst van post 27.10,
aangezien deze niet alleen betrekking heeft op de samenstelling, maar ook op het
gebruik van het product. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN- code 3814
00 90 als andere organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling.