Indeling GN – Polyacrylaat elastomeren in de vorm van witte blokken

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/186 van 7 februari 2020
de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van polyacrylaat elastomeren
in de vorm van witte blokken. De goederen vallen niet onder de definitie van
synthetisch rubber omdat zij niet door vulkanisatie met zwavel kunnen worden omgezet.
De goederen moeten daarom worden ingedeeld onder GN-code 3906 90 90 als
acrylpolymeren in primaire vorm