Indeling GN – staafjes van cermets

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/910 van 31 mei 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van staafjes van cermets met een uniforme ronde dwarsdoorsnede. De artikelen zijn vervaardigd van cermets, met name van gesinterd metaalcarbide op basis van wolfraamcarbide met kobalt als bindmiddel. Deze artikelen vallen onder post 81.13, waartoe cermets behoren, ook in ruwe vorm of in de vorm van artikelen die niet elders in de gecombineerde nomenclatuur worden genoemd. Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8113 00 90 als cermets en andere werken daarvan.