Indeling GN – Suikerstroop met toegevoegde vitamine

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/837 van 31 mei 2018 de
indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een alcoholvrije,
gearomatiseerde en gekleurde vloeistof waaraan verschillende vitaminen en een grote
hoeveelheid glycerine zijn toegevoegd. Het product wordt na verdunning als
voedingssupplement gebruikt. Uit de objectieve eigenschappen en de kenmerken van het
product volgt dat het product bestemd is voor een specifiek gebruik om het
immuunsysteem te ondersteunen en niet voor een meer algemeen gebruik, hetgeen het
geval is voor suikerstroop. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code
2106 90 98 als andere producten voor menselijke consumptie.