Indeling GN – wijziging indeling tuinpaviljoens

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1391 van 6 september 2019 heeft de Commissie de
wijziging bekend gemaakt van de indeling van tuinpaviljoens (Verordening (EG) nr.
1218/1999) en de intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 670/2013 waarbij een
canvas artikel, bedoeld als een overkapping voor buiten, werd ingedeeld onder post
63.06.