Indeling GN – zogenaamde Pangeaschroef met dubbele kern

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1214/2014 van 11
november 2014 de indeling vastgesteld van een zogenaamde Pangeaschroef met dubbele
kern. Gezien zijn objectieve kenmerken, met name de aanwezigheid van de polyaxiale,
U-vormige kop met de schroefkap, komt het product niet volledig overeen met een
schroef van onedel metaal. Het kan bijgevolg niet worden aangemerkt als een deel voor
algemeen gebruik (schroef) in de zin van aantekening 2 op afdeling XV. Indeling onder
post 81.08 is derhalve uitgesloten. Het product moet daarom worden ingedeeld onder
GN-code 9021 10 90 als artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het
beendergestel.