Indeling GN - Intrekking indelingsverordening warmte opwekkende pleisters en gordels

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/868 van 18 juni 2020 (PbEU L 201 van 25 juni
2018) is de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1140 met betrekking tot de indeling van
warmte opwekkende pleisters warmte opwekkende gordels om de pijn te verlichten per 26
juni 2020 ingetrokken.