Indelingsbeslissingen van het Comité Geharmoniseerd Systeem - 36e zitting

De Werelddouaneorganisatie heeft onlangs de besluiten bekendgemaakt die het Comité
voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 36e zitting (september
2005). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een lijst
met wijzigingen van de toelichtingen, een overzicht met indelingsadviezen
(tariferingen) en ten slotte een overzicht met besluiten tot indeling van bepaalde
goederen. De wijzigingen van de toelichtingen gaan over de posten 15.17, 20.09,
21.02, 21.06, 22.01, 26.21, 28.38, 28.41, 38.08, 38.24, 49.07, 51.10, 57.03, 84.79,
84.81, 90.18, 90.19, 95.04 en 97.05. De nieuwe indelingsadviezen gaan over de
indeling van bepaalde goederen onder de onderverdelingen 2102.20, 3206.11 en 3824.90.
De indelingsbeslissingen hebben betrekking op de indeling van bepaalde goederen onder
de onderverdelingen 0210.11, 0210.19, 3203.00, onder de hoofdstukken 29 en 35, onder
de onderverdelingen 3926.90, 6404.19, 8426.41, 8427.20, 8473.40, 8477.10, 8528.12, en
ten slotte bepaalde goederen waarvan elk van de componenten moet worden ingedeeld
naar de stof waaruit het is vervaardigd.