Indelingsbeslissingen van het Comité Geharmoniseerd Systeem - 46e zitting

De Werelddouaneorganisatie heeft onlangs de besluiten bekendgemaakt die het Comité
voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 46e zitting (september
2010).De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een lijst
met wijzigingen van de toelichtingen, een overzicht met indelingsadviezen
(tariferingen) en ten slotte een overzicht met besluiten tot indeling van bepaalde
goederen.De wijzigingen van de toelichtingen zien onder meer op aanpassing van de
toelichting IDR op de posten 61.10, 61.14, Afdeling XVI, 85.04, 85.07, 87.16, 90.21
en 95.03. De nieuwe indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten
onder de posten 19.01, 27.10, 38.09, 73.08. De nieuwe indelingsbeslissingen zien op
de indeling van bepaalde INN producten in de hoofdstukken 28, 29 en 30 en bepaalde
producten onder de onderverdelingen 2106.90, 2208.90, 4410.11, 8517.62, 8528.51 en
9030.40.