Mededeling betreffende de indeling goederen in de douanenomenclatuur

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 385 van 25 oktober
2018 (onder nr. 2018/C 385/01) betreffende de indelingsbesluiten, indelingsadviezen
en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem
inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale
Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten
BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of
wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de
mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie
wordt bekendgemaakt. Dat is 25 oktober 2018.