Mededeling betreffende de indeling goederen in de douanenomenclatuur

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 398 van 1 oktober 2021 (onder nr. 2021/C 398/02) betreffende de indelingsadviezen, indelingsbesluiten en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Dat is 1 oktober 2021.