Mededeling betreffende de indeling goederen in de douanenomenclatuur

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 174 (onder nummer
2011/C 174/02), overeenkomstig artikel 12, lid 5, onder a, van Verordening (EEG) nr.
2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 betreffende internationale tariefmaatregelen,
verstrekt door de douaneautoriteiten van de lidstaten betreffende het indelen van
goederen in de douanenomenclatuur.