Overzicht wijzigingen Gecombineerde Nomenclatuur per 1 januari 2019

De Commissie heeft in PbEU L 273 van 31 oktober 2018 bij Uitvoeringsverordening (EU)
2018/1602 van 11 oktober 2018 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde
Nomenclatuur voor 2019. De wijzigingen zien op opneming van eerder dit jaar
gepubliceerde Aanvullende aantekeningen (GN), aanpassing van de rechten (o.m. ITA),
aanpassing taalversies/redactie van de GN die zijn opgenomen of diverse
schrappingen/toevoegingen van onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring
van de handel en wijziging van de bijzondere maatstaf bij bepaalde onderverdelingen.