Rechtbank Noord-Holland - prejudiciële vragen geldigheid verordening antidumping fietsen

Op 6 april 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland in zaaknr. AWB - 15 _ 4778
prejudiciële vragen gesteld inzake antidumpingrechten inzake fietsen. De rechtbank
verzoekt het Hof van Justitie uitspraak te doen over de vraag of
Uitvoeringsverordening 501/2013 geldig is voor zover zij betrekking heeft op 2
producent-expediteurs.