Rectificatie gecombineerde nomenclatuur

De wijziging van bijlage I bij de Gecombineerde Nomenclatuur van 1 januari 2010 is
met ingang van die datum gerectificeerd.