Schorsing oliën van onderverdeling 2707 99 99

De autonome schorsing die van toepassing was voor bepaalde oliën en soortgelijke
producten waarin het gewicht van de niet-aromatische bestanddelen dat van de
aromatische bestanddelen overtreft van post 27.10, moest ook van toepassing worden op
degelijke producten waarvan het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de
niet- aromatische bestanddelen overtreft, ingedeeld onder post 27.07. Deze
gelijkschakeling door middel van de Verordening (EU) 2015/802 van de Raad van 19 mei
2015 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief voor bepaalde zware oliën en soortgelijke producten is gepubliceerd in
PbEU L 128 van 23 mei 2015.