Wijziging Gecombineerde Nomenclatuur

Met ingang van 19 december 2012 is de Gecombineerde Nomenclatuur gewijzigd voor
biodiesel.