Wijziging Gecombineerde Nomenclatuur per 1 januari 2019

De Commissie van de EU heeft een nieuwe gewijzigde bijlage vastgesteld houdende de
Gecombineerde Nomenclatuur per 1 januari 2019.