Wijziging GN onderverdelingen energieproducten

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/552 van 6 april 2018 heeft de Commissie de
bijwerking gepubliceerd van de verwijzingen in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad naar
de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde producten van de posten
27.10, 38.24 en 38.26.