Wijziging Toelichting EG op de posten 61.04, 61.12 en 62.11

In PbEU C 168 van 8 juli 2005 zijn wijzigingen bekendgemaakt van de
Toelichting EG op de posten 61.04, 61.12 en 62.11. De wijziging op post 61.04 betreft
een verduidelijking dat deze post ook doorzichtige japonnen omvat. De wijzigingen op
de posten 61.12 en 62.11 betreffen het maken van onderscheid tussen zwembroeken,
enerzijds, en korte broeken en shorts, anderzijds. Een bindende tariefinlichting
(BTI) die niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de douanenomenclatuur
zoals deze voortvloeit uit vorenbedoelde toelichtingen is met ingang van 8 juli 2005
niet meer geldig.