Wijziging Toelichtingen EU op de onderverdeling 1211 90 86 - andere

In PbEU C 191 van 5 juni 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt
van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft
de toelichting op de onderverdeling “1211 90 86 andere” waarbij verduidelijkt wordt
dat poeder van de reishi-paddenstoel (Ganoderma lucidum)” onder deze GN
onderverdeling wordt ingedeeld.