Wijziging Toelichtingen EU op de onderverdeling 2939 69 00 andere

In PbEU C 191 van 5 juni 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt
van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft
de toelichting op de onderverdeling “2939 69 00 andere” waarbij de indeling wordt
verduidelijkt van door synthese gereproduceerde alkaloïden.