Wijziging Toelichtingen EU op post 95.06

In PbEU C 362 van 8 oktober 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
wijziging betreft de verduidelijking dat op de post
95.06
geen weerstandsbanden, fitnessbanden of soortgelijke producten zonder
handgreep worden ingedeeld.