Wijziging Toelichtingen GN – halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecarbonzuren

In PbEU C 48 van 12 februari 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
wijziging betreft een verduidelijking van de op onderverdeling “2933 49 10
Halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecarbonzuren”.