Wijzigingen Gecombineerde Nomenclatuur per 1 januari 2014

Zoals in een eerder bericht is weergegeven heeft de Commissie in PbEU L 290 van 31
oktober 2013 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde Nomenclatuur voor 2014
bij Uitvoeringsverordening EU 1001/2013 van 4 oktober 2013. De wijzigingen zien op
vereenvoudigingen/herschikkingen, aanpassing rechten verwerkt pluimveevlees, houden
verband met het handelsvolume (worden bijvoorbeeld verwijderd i.v.m. geringe handel),
zien op aanpassing taalversies/redactie van de GN of zijn opgenomen op verzoek
economische marktdeelnemers. De GN 2014 versie bestaat thans uit 9.382
onderverdelingen (ongeveer niveau GN 2012). In dit bericht treft u kort de
wijzigingen aan.