Algemeen douanetarief

  • In PbEU C 466/I van 18 november 2021 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de verduidelijking van enkele onderverdelingen op de post 63.07 en 94.04 aangaande de indeling van artikelen van textiel in de vorm van manden of overdekte manden voor dieren of soortgelijke artikelen bestemd om dieren erin of erop te laten rusten, ongeacht of de artikelen zijn voorzien van een verwijderbaar kussen/matras, een gewatteerde bodem.

  • In PbEU C 421 van 18 oktober 2021 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-en landbouwproducten.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/1816 van 12 oktober 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een product in de vorm van een vaste, homogene, witte massa, bestaande uit geraffineerde, gebleekte, gedeodoriseerde palmolie die gedeeltelijk gehydrogeneerd. Het product moet worden ingedeeld onder GN-code 1517 90 99 als andere voor menselijke consumptie bestemde bereidingen van plantaardig vet.

  • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 398 van 1 oktober 2021 (onder nr. 2021/C 398/02) betreffende de indelingsadviezen, indelingsbesluiten en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Dat is 1 oktober 2021.

  • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie een bericht opgenomen met betrekking tot de 68e zitting van het Comité Geharmoniseerd Systeem.