Algemeen douanetarief

  • In PbEU CI 104I van 26 maart 2021 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de schrapping van de tweede alinea van de toelichting ter zake van de indeling van kleine, niet van een voetstuk voorziene elektronische apparaten (zogenaamde minicomputers daaronder begrepen) op de onderverdeling 8543 7090 en een aanpassing van de toelichting met betrekking tot antistressballen op de onderverdeling 9506 6990.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/532 van 22 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde “camerastationapparaat” of “alles-in-eenrecorder”. Op basis van de objectieve kenmerken van het apparaat is de hoofdfunctie video-opname en videoweergave in het kader van een beveiligings- en bewakingssysteem. Het verzenden en ontvangen van gegevens is slechts een nevenfunctie om de werking te verbeteren van het systeem waarvan het apparaat een bestanddeel vormt. Indeling onder post 85.17 is derhalve uitgesloten. Het apparaat moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8521 90 00 als andere videoopname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/531 van 22 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een lensvatting bedoeld om te worden bevestigd vooraan op een digitaal videocameraopnametoestel. Het artikel moet worden aangemerkt als een toebehoren waarvan kan worden onderkend dat het uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor objectieven van post 90.02.

  • Bij de import van veel producten zijn vaak preferentiële en/of aanvullende rechten van toepassing die erg belangrijk zijn bij het invoeren van de goederen. Met preferenties kunnen de goederen onder bepaalde omstandigheden tegen een lager tarief worden ingevoerd.

  • Bij Verordening (EU) 2020/2131 van 16 december 2020 (PbEU L 430 van 18
    december 2020) hebben het Europees Parlement en de Raad de afschaffing bekend gemaakt
    van de douanerechten op bepaalde goederen uit de Verenigde Staten.