Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft de omrekeningskoers van de euro in nationale valuta van
  de 'niet-deelnemende lidstaten' bekendgemaakt voor de maand april 2004.

 • In de afgelopen periode is een supplement verschenen op het belastingdienstboekwerk
  Heffingen bij invoer, deel III, waarbij wijzigingen zijn bekendgemaakt van de
  Toelichtingen IDR op de posten 15.22, 28.04, 29.33, 32.10, 32.14, 44.14, 44.15,
  44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 48.02, 48.10 en 62.12, hoofdstuk 63 algemene
  opmerkingen, de posten 63.07, 70.17, 84.50, 84.51, 84.71 en 84.73, hoofdstuk 85
  algemene opmerkingen, en de posten 85.14, 85.17, 85.19, 85.20, 85.42, 87.12, 87.16,
  89.02, 95.01, 96.01 en 96.03.

 • In de afgelopen periode is een supplement verschenen op het belastingdienstboekwerk
  Heffingen bij invoer, deel III, waarbij enkele nieuwe IDR-tariferingen zijn
  gepubliceerd, en afbeeldingen zijn opgenomen bij bestaande tariferingen. Het betreft
  maatregelen voor producten waarvan de indeling is vastgesteld onder een van de
  volgende onderverdelingen 1602.50 (afbeelding sandwiches met patates frites); 1806.90
  (afbeelding 'verrassingsei'); 2106.90 (koffiecreamer); 3004.20
  (bottransplantatiesubstituut); 3802.90 (producten op basis van klei met toegevoegd
  zuur); 3907.20 (polyamide-polyether polycondensaat); 3924.90 (afbeelding houder voor
  dranken); 3926.90 (afbeelding kabelklemmen); 3926.90 (afbeelding ringbanden); 4016.99
  (afbeelding trillingsdempers); 4202.92 (afbeelding isothermische picknickzakken);
  4418.30 (afbeelding mozaïekpanelen voor parketvloeren); 8519.99 (cd-romspeler met
  MP3-decoder, voor motorvoertuigen); 8520.90 (draagbare MP3-speler); 8520.90
  (MP3-speler (stand-alone)); 8521.90 (dvd-speler met MP3-decoder); 8523.90 (drie
  stuks, niet-vluchtige geheugens, op basis van halfgeleiders); 8527.13 (draagbare
  radio met MP3-decoder). Er wordt bovendien op gewezen dat indien gebruik wordt
  gemaakt van afbeeldingen, tekeningen en/of foto's deze uitsluitend dienen ter
  illustratie.

 • Er is een supplement verschenen op het belastingdienstboekwerk Heffingen bij invoer,
  deel III, waarbij nationale beslissingen zijn bekendgemaakt over de indeling van
  samen verpakte erwten en suiker (de samen verpakte goederen moeten ieder afzonderlijk
  worden ingedeeld) en over zakken van nylon, voor wasserijen en voor ververijen van
  textielwaren (post 56.08). De tarifering over de indeling van toiletbenodigdheden
  ('noodsets') die door luchtvaartmaatschappijen aan passagiers worden uitgereikt, is
  van post 42.02 verplaatst naar post 96.05.

 • In PbEU C 62 van 11 maart 2004 zijn wijzigingen bekendgemaakt van de
  Toelichting EG op post 94.06, over mobiele bungalows. Een bindende tariefinlichting
  (BTI) die niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de douanenomenclatuur
  zoals deze voortvloeit uit vorenbedoelde toelichting is met ingang van 11 maart 2004
  niet meer geldig.