Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 12 van 16 januari 2004 zijn wijzigingen bekendgemaakt van de
  Toelichting EG op de posten 03.07, 04.03, 04.06, 35.01 en 35.04, over bevroren
  inktvissen van de soort Sepia pharaonis; het begrip 'karnemelk'; en producten van de
  soort 'cagliata', dit zijn producten verkregen door volle melk, halfvolle melk of
  geheel magere melk, waaruit het merendeel van de wei is weggehaald, met stremsel,
  andere enzymen of met een zuurbehandeling te doen stremmen. Verder is de Toelichting
  EG op onderverdeling 3824 9030 geschrapt. Een bindende tariefinlichting (BTI) die
  niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de douanenomenclatuur zoals deze
  voortvloeit uit vorenbedoelde toelichtingen is met ingang van 16 januari 2004 niet
  meer geldig.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft zeer recent het overzicht geactualiseerd van
  landen, gebieden en douane of economische unies die het Geharmoniseerd Systeem
  toepassen. Het Geharmoniseerd Systeem wordt in bijna 200 landen, gebieden en douane
  of economische unies gehanteerd als basis voor het douanetarief en voor het
  verzamelen van statistieken van de buitenlandse handel. Er zijn thans 114
  verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende het Geharmoniseerd Systeem.

 • Het Ministerie van Financiën heeft een mededeling gepubliceerd van enkele aanvullende
  wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur per 1 januari 2004.

 • Op de wijziging van de Gecombineerde nomenclatuur met ingang van 1 januari 2004 is
  een rectificatie verschenen.

 • De Europese Commissie heeft in een verordening de indeling in de gecombineerde
  nomenclatuur vastgesteld van een vrijetijdsschoen, onder onderverdeling
  6404 19 90.