Algemeen douanetarief

 • In PbEU L 289 van 8 november 2019 is de rectificatie gepubliceerd van het
  douanewetboek van de Unie met betrekking tot de intrekking van Bindende
  Tariefinlichtingen.

 • In PbEU C 370 van 31 oktober 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de
  onderverdeling 9503 00 70. De wijziging betreft een verduidelijking met betrekking
  tot de indeling van creativiteitssets/-assortimenten, ontworpen voor kinderen om
  mozaïeken mee te maken als ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in
  stellen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/1811 van 23 oktober 2019
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een mobiel,
  zelfbalancerend, elektrisch aangedreven toestel, een zogenoemde “telepresence robot.
  Het artikel is ontworpen om een tablet te vervoeren en omhoog of omlaag te tillen,
  hetgeen dus de hoofdfunctie ervan is in de zin van aantekening 3 op afdeling XVI. De
  andere functies zijn bijkomstig. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder
  GN-code 8428 90 90 als andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen,
  alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van
  goederen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/1812 van 23 oktober 2019
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een herbruikbare
  waterfles. Indeling onder post 7010 als flessen, flacons en andere bergingsmiddelen,
  van glas, voor vervoer of voor verpakking, is uitgesloten, aangezien het artikel
  normaal gesproken niet in het handelsverkeer wordt gebruikt. Het artikel moet daarom
  worden ingedeeld onder GN-code 7013 99 00 als ander glaswerk voor tafel-, keuken-,
  toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik.

 • De Commissie heeft in PbEU L 280 van 31 oktober 2019 bij Uitvoeringsverordening (EU)
  2019/1776 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde Nomenclatuur voor 2020. De
  wijzigingen zien op opneming van eerder dit jaar gepubliceerde Aanvullende
  aantekeningen (GN), aanpassing van de rechten (o.m. ITA), wijziging bewoording
  GN-onderverdelingen, nieuwe onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring
  van de handel, wijziging aanvullende eenheid, enkele tekstuele aanpassingen en een
  aanpassing van de Bijlagen 3, 6 (INN stoffen) en Bijlage 10 m.b.t. gefluoreerde
  broeikasgassen. Uitvoeringsverordening 2019/1776 treedt in werking op 1 januari 2020.