Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 372 van 10 oktober 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de uitleg van de bewoording van de onderverdeling 9503 00 87 die
  ziet op draagbare interactieve elektronische educatieve toestellen, hoofdzakelijk
  bestemd voor kinderen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1530 van 10 oktober 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel ontworpen om
  de USB-poorten van een specifiek model van mobiele telefoon af te dekken en te
  beschermen. Het artikel beschermt de mobiele telefoon tegen water en stof. Het
  artikel moet worden ingedeeld naar het samenstellende materiaal waaraan het zijn
  wezenlijke karakter ontleent. Het artikel ontleent zijn wezenlijke karakter aan de
  kunststof, omdat de aanwezigheid ervan naar hoeveelheid gemeten overheersend is en
  deze stof een doorslaggevende rol speelt met betrekking tot het gebruik van het
  artikel. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3926 90 97 als andere
  artikelen van kunststof.

 • De Hoge Raad heeft op 12 oktober 2018 in de zaak 17/03922 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie van [X] B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak
  van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2017, nr. 15/00188, op het hoger beroep van
  belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (nr. HAA 14/2291)
  betreffende een door belanghebbende over het tijdvak juni 2007 op aangifte voldaan
  bedrag aan accijns. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

 • In maart van dit jaar heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitters van
  de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter stilzwijgende goedkeuring de
  op 8 juli 2017 te Brussel tot stand gekomen Wijziging van het Internationaal Verdrag
  betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van
  goederen aangeboden. De vragen die naar aanleiding van deze aanbieding zijn gesteld,
  zijn door de Minister van Buitenlandse Zaken beantwoord.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/1489 van 3 oktober 2018
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel uit
  kunststof in de vorm van een assortiment, bestemd voor het besproeien en bewateren
  van planten in tuinen. Het artikel bestaat drie tuinslangkoppelingen, een spuitkop
  waarmee de sproeistand kan worden aangepast en de watertoevoer kan worden geopend of
  afgesloten en koppelstukken voorzien van rubber dichtingen (zogenaamde „O-ringen”).
  Tuinslangspuiten en dergelijke artikelen, voorzien van een kraan of ventiel voor het
  spuiten of sproeien van water, worden ingedeeld onder post 8481. Het artikel moet
  daarom worden ingedeeld onder GN-code 8481 8099 als andere kranen.