Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/957 van 26 juni 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde koelplaat
  die wordt gebruikt voor de afvoer van de warmte die door ledmodules wordt
  geproduceerd. Het artikel is niet aangepast voor gebruik als deel van een specifiek
  product. Daarom kan het bij aanbieding niet worden geïdentificeerd als een deel van
  goederen van een specifieke post (bijvoorbeeld post 8539, 8541 of 8543). Indeling als
  een deel van artikelen is derhalve uitgesloten. Het artikel moet daarom worden
  ingedeeld onder GN-code 7616 99 90 als andere werken van aluminium, niet-gegoten.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/958 van 26 juni 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde
  presentatiedoos, vervaardigd van karton dat om visuele redenen bedekt is met
  decoratief papier. Het artikel dient voor de verpakking, het vervoer en de verkoop
  van cosmetische producten en heeft tevens een decoratieve waarde in de zin van post
  4819. Het binnenwerk houdt de cosmetische producten tijdens het vervoer op hun plaats
  en door het doorzichtige venster in het deksel van het bergingsmiddel worden de
  cosmetische producten voor de verkoop vertoond. Het artikel ontleent zijn wezenlijke
  karakter aan het verpakkingsmiddel van karton en niet aan het binnenwerk van
  kunststof, dat er enkel toe dient de cosmetische producten op hun plaats te houden.
  Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN- code 4819 50 00 als andere
  verpakkingsmiddelen.

 • Het Hof van Justitie heeft op 12 oktober 2017 arrest gewezen in zaak C-661/15
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing dat was ingediend door de Hoge
  Raad der Nederlanden. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft ten eerste
  de uitlegging van bepalingen inzake de douanewaarde in het kader van een geding
  betreffende de afwijzing van ingediende verzoeken om terugbetaling van douanerechten
  met betrekking tot voertuigen. De toenmalige uitvoeringsbepaling was echter in strijd
  met artikel 29 van het douanewetboek, junctis artikel 78 en artikel 236, lid 2, van
  dat douanewetboek, en daarmee ongeldig. De huidige bepaling (artikel 132, onder c,
  van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447) bevat eveneens een verjaringstermijn van
  één jaar voor het aanpassen van de douanewaarde van gebrekkige goederen. Het moet
  daarom worden geschrapt.

 • In PbEU C 211 van 25 juni 2020 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de onderverdeling 2403 99 90.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/868 van 18 juni 2020 (PbEU L 201 van 25 juni
  2018) is de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1140 met betrekking tot de indeling van
  warmte opwekkende pleisters warmte opwekkende gordels om de pijn te verlichten per 26
  juni 2020 ingetrokken.