Algemeen douanetarief

 • Met ingang van 1 januari 2021 zijn wijzigingen aangebracht in het regime van
  schorsingen voor bepaalde industrie- en landbouw- en visserijproducten.

 • Met ingang van 1 januari 2021 zijn enkele autonome tariefcontingenten bij invoer in
  de Europese Unie gewijzigd.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/2179 van 16 december 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een rechthoekige tas
  bestaande uit een lichaam van gevormd siliconen-elastomeer. Aangezien het artikel
  bestaat uit gevormd siliconen-elastomeer, kan het niet worden aangemerkt als handtas
  met een buitenkant van kunststof in vellen. Het artikel valt derhalve niet onder de
  tekst van het tweede deel van post 4202. Het artikel is niet van de soort die
  gewoonlijk in de zak of handtas wordt meegedragen, zoals brillenkokers,
  portefeuilles, portemonnees, sleuteletuis, sigaretten- of sigarenkokers, pijpetuis en
  tabakszakken en kan daarom niet worden ingedeeld onder de onderverdelingen 4202.31,
  4202.32 en 4202.39. De tas moet worden ongedeeld onder GN onderverdeling 3926 90 97.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2122 van 16 december 2020 (PbEU L 426 van 17
  december 2020) heeft de Commissie de onbeperkte rechtenvrije toegang tot de Unie voor
  2021 gepubliceerd voor bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn
  verkregen door verwerking van in Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees
  Parlement en de Raad bedoelde landbouwproducten.

 • Bij Verordening (EU) 2020/2131 van 16 december 2020 (PbEU L 430 van 18 december 2020)
  hebben het Europees Parlement en de Raad de afschaffing bekend gemaakt van de
  douanerechten op bepaalde goederen uit de Verenigde Staten.