Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/2080 van 9 december 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van gezouten en gedroogde
  halve tomaten, geschikt voor dadelijke consumptie. Het zouten is geen proces waarin
  hoofdstuk 7 voorziet. Het wordt als andere wijze van bereiding aangemerkt omdat bij
  droogprocessen niet noodzakelijkerwijs zout hoeft te worden toegevoegd. Indeling
  onder post 0712 is derhalve uitgesloten. Het product moet daarom worden ingedeeld
  onder GN-code 2002 10 90 als tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in
  azijn of azijnzuur.

 • In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad
  van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de
  Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het
  geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. In PbEU L 352 van 22
  oktober 2020 is Besluit 2020/1532 van 12 oktober 2020 gepubliceerd. Dit besluit vormt
  een aanvulling op Besluit (EU) 2020/1410 en is thans gerectificeerd.

 • In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad
  van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de
  Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het
  geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. In PbEU L 406 van 3
  december 2020 is een rectificatie van de bijlage van Besluit 2020/1410 opgenomen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1701 van 10 november 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een product, opgemaakt
  als stel of assortiment voor de verkoop in het klein, verpakt in een zwart katoenen
  zakje, bestaande uit een buisje van roestvrij staal met een cirkelvormige
  dwarsdoorsnede en een spiraalvormig roestvrijstalen borsteltje. Het borsteltje is
  bedoeld om door het rietje te passen om het na gebruik te reinigen. Het product wordt
  ingedeeld onder GN-code 7323 93 00 als andere huishoudelijke artikelen van roestvrij
  staal.

 • Bij Besluit (EU) 2020/1707 van 13 november 2020 heeft de Raad het standpunt bekend
  gemaakt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Wereld
  Douaneorganisatie met betrekking tot de vaststelling van toelichtingen,
  indelingsadviezen of andere adviezen omtrent de interpretatie van het geharmoniseerde
  systeem en aanbevelingen teneinde de uniformiteit te verzekeren in de interpretatie
  van het geharmoniseerde systeem in het kader van het Verdrag betreffende het
  geharmoniseerde systeem.