Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/724 van 15 mei 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel in de vorm van
  een holle bal van garen, van strippen dat bijvoorbeeld op elektrische lichtsnoeren
  kan worden aangebracht (feestverlichting). Het artikel moet naar het materiaal
  waarvan het is vervaardigd worden ingedeeld onder GN-code 5609 00 00.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/725 van 26 mei 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een organisch oplosmiddel
  bestaande uit de koolwaterstoffen (voornamelijk paraffine- en nafteen, 94,4%) en
  n-butylacetaat (5,6 %). Het product wordt aangeboden om te worden gebruikt als
  organisch oplosmiddel van gemengde samenstelling voor het oplossen van verf, vernis
  en mastiek. De tekst van post 38.14 is specifieker dan de tekst van post 27.10,
  aangezien deze niet alleen betrekking heeft op de samenstelling, maar ook op het
  gebruik van het product. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN- code 3814
  00 90 als andere organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling.

 • In PbEU C 180 van 29 mei 2020 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft een toelichting op de onderverdelingen 0811 90 95, 2008 30 55, 2008
  30 75 en 2008 30 90 met betrekking tot de indeling van bevroren partjes van
  mandarijnen waarbij de vliesjes chemisch zijn verwijderd.

 • In PbEU C 180 van 29 mei 2020 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft een toelichting op de onderverdeling 2208 20 betreffende dranken
  die zijn gedistilleerd uit wijn of uit druivenmoer.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/712 van 25 mei 2020 (PbEU L 167 van 29
  mei 2020) heeft de Commissie de wijziging vastgesteld van bijlage I bij Verordening
  (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur
  en het gemeenschappelijk douanetarief. De wijziging ziet op de aanpassing van de
  bewoording van de GN-code “2403 99 10” van hoofdstuk 24. De huidige tekst “pruimtabak
  en snuif” wordt vervangen door de tekst “Pruimtabak en snuif (snuiftabak)”. De
  wijziging is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.