Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 358 van 22 oktober 2018 heeft de Commissie een bericht voor
  marktdeelnemers gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van
  de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-
  en landbouwproducten.

 • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 358 van 22 oktober
  2019 (onder nr. 2019/C 358/01) betreffende de indelingsadviezen, indelingsbesluiten
  en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem
  inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale
  Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten
  BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of
  wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de
  mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie
  wordt bekendgemaakt. Dat is 22 oktober 2019.

 • In PbEU C 350 van 16 oktober 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de
  onderverdeling 1008 90 00. De wijziging betreft een verduidelijking met betrekking
  tot de indeling van amarant, een zogenoemd pseudograan, dat een zaad is (graan) van
  een niet-gras.

 • In PbEU C 341 van 9 oktober 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de
  onderverdelingen 0305 20 00, 1604 31 00 en 1604 32 00. De wijziging betreft een
  verduidelijking met betrekking tot de indeling van gezouten kuit die bestemd is voor
  de vervaardiging van kaviaar of kaviaarsurrogaten.

 • De Commissie heeft in PbEU L 250 van 30 september de Uitvoeringsverordening (EU)
  2019/1604 van 27 september gepubliceerd die ziet op de wijziging van de Verordening
  2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de
  desbetreffende analysemethoden. Als gevolg daarvan moeten de aanvullende aantekening
  2 letter A en Aantekening 3,letter b op hoofdstuk 15 worden aangepast.