Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2022/556 van 1 april 2022 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een assortiment, omschreven als een “composietsysteem voor dentale reparatie”, opgemaakt voor de verkoop in het klein, in een kartonnen doos waarin alle elementen samen met een gebruiksaanwijzing worden aangeboden. De composietmaterialen die in injectiespuiten worden gevuld, zijn de bestanddelen waaraan het assortiment zijn wezenlijke karakter ontleent. Zij kunnen in de tandheelkunde worden gebruikt als tandvulling, die onder post 30.06 valt. Indeling onder post 38.24 en onder post 39.06 is uitgesloten omdat het product meer specifiek valt onder hoofdstuk 30, als producten voor tandvulling. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3006 40 00 als andere producten voor tandvulling.

 • In PbEU C 151 van 6 april 2022 heeft de Europese Commissie een diverse wijzigingen bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijzigingen betreffen vervangingen van bestaande toelichtingen op de posten 03.02 en 03.05 ter zake van de vissoorten bonito of boniter (Sarda sarda) en ansjovis.

 • In PbEU C 151 van 6 april 2022 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de GN toelichting bij de GN onderverdeling 2403 9910 ter zake van de verduidelijking wat onder pruimtabak en snuif moet worden begrepen.

 • In PbEU C 105 van 4 maart 2022 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een advies bekend gemaakt over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 68e zitting (september 2021). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 0710.40, 0710.80, 1806.32, 1806.90, 2005.80, 2005.99, 2106.90, 2202.99, 2306.50, 2403.99, 3301.29, 3404.90, 3926.90, 7208.51, 7208.52, 8402.19, 8419.20, 8421.21, 8427.10, 8501.62, 8502.13, 8517.13, 8524.91/1, 8802.20, 9027.20 en 9028.90.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op de posten 15.09, 15.21, 20.07, 27.11, 85.18 en 95.05.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 2007.99, 2304.00, 2403.99, 2404.12, 2404.19, 2404.91, 3305.10, 3808.94, 3924.90, 3926.90, 4404.10, 4421.99, 6305.39, 7010.20, 8471.60, 8528.62 en 8529.90.