Algemeen douanetarief

 • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie verslag gedaan van de besprekingen van het Comité Geharmoniseerd Systeem tijdens de 66e zitting. De agenda van HSC / 66 was dusdanig opgesteld om ervoor te zorgen dat het pakket GS 2022-op tijd kan worden geleverd voor de implementatie van GS 2022 op 1 januari 2022 door de verdragsluitende partijen bij het GS-verdrag. Met dat in gedachten heeft het Comité zich geconcentreerd op de concordantietabellen tussen de HS 2022- en 2017-versies, en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de GS-toelichting. . De concordantietabellen zullen op de WDO-website worden gepubliceerd nadat het verslag van de 66e zitting van het Comité is aangenomen.

 • In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. In PbEU L 352 van 22 oktober 2020 is Besluit 2020/1532 van 12 oktober 2020 gepubliceerd. Dit besluit vormt een aanvulling op Besluit (EU) 2020/1410.

 • Ter gelegenheid van de 50e zitting van het Technisch Comité voor Douanewaarde (TCCV)
  organiseerde de Wereld Douane Organisatie onlangs een virtuele herdenkingsopening.
  Meer dan 170 deelnemers van over de hele wereld registreerden zich voor dit
  evenement, waaronder de huidige deelnemers aan de bijeenkomst en waarnemers,
  voormalige afgevaardigden en medewerkers van het WDO-secretariaat.

 • In PbEU C 340 van 13 oktober 2020 heeft de Commissie een bericht voor
  marktdeelnemers gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van
  de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-en
  landbouwproducten.

 • Met ingang van 1 januari 2021 is de nomenclatuur van landen en gebieden voor de
  statistiek van de buitenlandse handel opnieuw vastgesteld.