Algemeen douanetarief

  • De Wereldhandelsorganisatie (WTO) organiseert op 16 september 2021 in Genève een workshop om de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) te bespreken. Daartoe heeft het Comité van de informatietechnologie-overeenkomst (ITA) op 15 april 2021 besloten. De workshop zal onderzoeken hoe de handel in ICT-producten landen over de hele wereld heeft geholpen om COVID-19 te bestrijden. Het zal regeringsfunctionarissen ook in staat stellen om met de particuliere sector en vertegenwoordigers van de IT-industrie in gesprek te gaan over handel die onder de ITA valt en hoe de overeenkomst als ontwikkelingsinstrument wordt gebruikt.

  • In PbEU C 136 van 19 april 2021 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-en landbouwproducten.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/600 van 7 april 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van staven van wolfraamlegering om te worden aangepunt en gebruikt als laselektroden. De staven zijn stomp aan de uiteinden en afzonderlijk met een kleur gemarkeerd. De kleurmarkering geeft het legeringselement en het wolfraamgehalte aan. De staven zijn ontworpen om te worden aangepunt en gebruikt als laselektroden voor TIG-lassen (Tungsten Inert Gas). Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8101 99 10 als staven van wolfraam, andere dan enkel door sinteren verkregen.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/575 van 30 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een assortiment dat is opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit een kunststof fles die is voorzien van een luchtpomp en een sproeikop (vulapparaat), samen met 100 veelkleurige latexballonnen in de fles. Het product moet worden ingedeeld onder GN-code 9503 00 99 als ander speelgoed.

  • In PbEU CI 104I van 26 maart 2021 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de schrapping van de tweede alinea van de toelichting ter zake van de indeling van kleine, niet van een voetstuk voorziene elektronische apparaten (zogenaamde minicomputers daaronder begrepen) op de onderverdeling 8543 7090 en een aanpassing van de toelichting met betrekking tot antistressballen op de onderverdeling 9506 6990.