Algemeen douanetarief

 • In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad
  van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de
  Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het
  geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. Het besluit ziet op de
  beoogde vaststelling van indelingsadviezen, indelingsbesluiten, wijzigingen van de
  toelichting bij het geharmoniseerde systeem of andere adviezen voor de interpretatie
  van het geharmoniseerde systeem en van aanbevelingen teneinde de uniformiteit in de
  interpretatie van het geharmoniseerde systeem in het kader van het Verdrag
  betreffende het geharmoniseerde systeem te verzekeren.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1369 van 29 september 2020 (PbEU L 319
  van 2 oktober 2020) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van bijlage I bij
  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en
  statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. Het betreft de opneming
  van aanvullende Taric-onderverdelingen in de bijlage 10 van de GN die gedetailleerder
  zijn ten aanzien van verschillende beschermende mond- en neusmaskers, in
  overeenstemming met hun filtercapaciteit. De wijziging treedt in werking op 3 oktober
  2020.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1279 van 9 september 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van artikel in de vorm van
  een medaille van onedel metaal, niet geplatineerd met edel metaal, in verschillende
  vormen en maten. In Pb EU 310 van 24 september is een rectificatie van de publicatie
  bekend gemaakt.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1317 van 9 september 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van twee vormen van poreuze
  korrels, hoofdzakelijk gebaseerd op ammoniumnitraat. Indeling als meststof is
  uitgesloten omdat beide producten specifiek zijn bereid en samengesteld om te worden
  gebruikt als basismateriaal voor springstoffen. De producten moet derhalve worden
  ingedeeld onder GN-code 3602 00 00 als bereide springstoffen, andere dan buskruit.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1291 van 9 september 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een connectorbehuizing.
  Het artikel moet naar het materiaal waaruit het is vervaardigd (kunststof) worden
  ingedeeld onder GN-code 3926 90 97 als “andere artikelen van kunststof.