Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/517 van 3 april 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel bestaande uit
  een slinger van kunstspar (dennenboom) met een lengte van ongeveer 5 m en een
  lichtketting van ongeveer 60 ledlampjes die om de slinger is gewikkeld. De
  lichtketting wordt gevoed met een stroomtoevoer van 230 V. De slinger en de
  lichtketting zijn vervaardigd van kunststof. Omdat de objectieve kenmerken ervan
  suggereren dat het niet uitsluitend wordt gebruikt voor kerstfestiviteiten, moet het
  artikel worden ingedeeld onder GN- code 6702 10 00 als kunstloofwerk van kunststof

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/516 van 3 april 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een lege buis van
  zirkoniumlegering die aan beide uiteinden open is, ontworpen om met splijtstof te
  worden gevuld en vervolgens te worden dichtgelast, geassembleerd en verzegeld, en als
  zodanig te worden gebruikt als recipiënt voor uraniumtabletten in een
  splijtstofelement. Bij aanbieding bij de douane zijn de objectieve kenmerken van het
  artikel bijgevolg niet die van splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren van
  post 8401, het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN- code 8109 90 00 als
  andere werken van zirkonium.

 • Bij Besluit (EU) 2020/491 van 3 april 2020 (PbEU L 103 van 3 april 2020) heeft de Commissie de vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer bekend gemaakt voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden.

 • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie een overzicht gepubliceerd met indelingen van medische voorzieningen in verband met uitbraak Covid-19. Deze lijst is louter een indicatie en heeft geen wettelijke status.

 • Bij Verordening (EG) nr. 594/2009 van de Commissie is een product dat is omschreven
  als copolymeer van vinylideenfluoride en hexafluorpropyleen in primaire vorm,
  ingedeeld onder GN-code 3904 69 90. Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/404 van 12
  maart 2020 heeft de Commissie bekend gemaakt van Verordening (EU) nr. 594/2009 tot
  indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur