Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1290 van 9 september 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van houten latten van
  meerdere lagen beuken- of berkenfineer. De latten moeten naar het materiaal waarvan
  ze zijn vervaardigd en worden ingedeeld onder GN-code 4421 99 99 als andere
  houtwaren.

 • Op 16 september 2020 heeft het Hof van Justitie in de zaak C‑674/19 arrest gewezen
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van
  de richtlijn 2011/64/EU betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op
  tabaksfabrikaten, alsmede van bepaalde bepalingen van de gecombineerde nomenclatuur.
  Volgens het Hof moet de richtlijn 2011/64/EU aldus worden uitgelegd dat
  waterpijptabak die voor 24 % uit tabak bestaat en daarnaast bestaat uit andere
  stoffen zoals suikersiroop, glycerine, aromastoffen en een conserveermiddel, moet
  worden aangemerkt als een „product dat gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak
  bestaat” en als „rooktabak” in de zin van deze bepalingen. En dus in zijn geheel, en
  ongeacht de andere stoffen dan tabak waaruit hij bestaat, moet worden beschouwd als
  rooktabak die aan de accijns op tabak is onderworpen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1289 van 9 september 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van doekjes, geïmpregneerd
  met een alcoholische oplossing bestaande uit 70 % isopropylalcohol en 30 % water. Het
  product moet worden ingedeeld onder GN- code 3808 94 90 als een desinfecteermiddel,
  opgemaakt voor de verkoop in het klein.

 • In PbEU C 303 van 14 september 2020 heeft de Europese Commissie een
  wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de
  EU. De wijziging betreft de toelichting op post 73.23 en betreft de verduidelijking
  dat opbergblikken van plaatstaal in verschillende maten en vormen (cilindrisch,
  rechthoekig, stervormig enz.) die van een bijpassend deksel zijn voorzien en met
  verschillende motieven zijn bedrukt onder deze post moeten worden ingedeeld. Blikken
  die voor de consument bestemde informatie over de inhoud bevatten (merk/logo,
  hoeveelheid, voedingsinformatie enz.), moeten echter worden ingedeeld onder post
  7310.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/1288 van 9 september 2020
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een wimperconditioner
  bestaande uit een kleurloze vloeistof in een kleine cilindervormige houder, die een
  inhoud van 2 ml heeft en wordt afgesloten met een afneembare dop waaraan een fijne
  kwast is bevestigd. Het product moet worden ingedeeld onder GN- code 3304 99 00 als
  een schoonheidsmiddel.