Algemeen douanetarief

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/787 van 25 mei 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde
  „veterorthese”. Dit artikel dient om te worden gedragen in een schoen en te worden
  gebruikt als een enkelbandage bij verstuikte en gekneusde enkels, gescheurde en
  beschadigde ligamenten, alsook het voorkomen van dergelijke kwetsuren, en bij
  instabiliteit van de ligamenten. Het kan een specifieke beweging van het gebrekkige
  lichaamsdeel evenwel niet volledig verhinderen. Het artikel ontleent zijn wezenlijke
  karakter in de zin van algemene regel 3 b) voor de interpretatie van de gecombineerde
  nomenclatuur derhalve in dezelfde mate aan beide materialen en voor de indeling moet
  van de gelijkelijk in aanmerking komende posten (posten 3926 en 6307) de post worden
  toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

 • Op haar website heeft de WDO bekend gemaakt dat een nieuwe online cursus met
  betrekking tot de 2017 editie van het geharmoniseerde systeem (GS) door de WDO ter
  beschikking is gesteld.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/886 van 20 juni 2018 (PbEU L 158 van 21 juni
  2018) heeft de Commissie bepaalde handelspolitieke maatregelen gepubliceerd met
  betrekking tot bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.
  De maatregelen betreffen de uitbreiding van reeds eerder genomen maatregelen en die
  daarmee leiden tot de wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/724.

 • Op 6 april 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland in zaaknr. AWB - 15 _ 4778
  prejudiciële vragen gesteld inzake antidumpingrechten inzake fietsen. De rechtbank
  verzoekt het Hof van Justitie uitspraak te doen over de vraag of
  Uitvoeringsverordening 501/2013 geldig is voor zover zij betrekking heeft op 2
  producent-expediteurs.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2018/838 van 31 mei 2018 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een wegwerpzak met
  superabsorberende korrels van polyacrylaat voor gebruik in een kinderpotje. Het
  product is een combinatie van kunststof en andere materialen, waarbij het wezenlijke
  karakter van het product wordt verleend door het superabsorberende polymeer; het
  papier wordt geacht uitsluitend een drager- of verpakkingsfunctie te hebben. Het
  product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3924 90 00 als andere
  huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof.