Commissie presenteert actieplan om de douane-unie op een hoger plan te brengen

Op haar website heeft de Commissie de concept mededeling aan het Europees Parlement,
de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité geplaatst betreffende een
actieplan om de douane-unie op een hoger plan te brengen.