Het Herziene Kyoto-verdrag heeft 126 verdragsluitende partijen

Met de toetreding van Liberia en Turkmenistan heeft het Herziene Kyoto-thans 126
verdragsluitende partijen.