Kamervragen over de mogelijke invoering van een tolvignet voor vrachtauto's in Frankrijk

Naar aanleiding van berichten over de mogelijke invoering van een tolvignet voor
vrachtauto's in Frankrijk, zijn er Kamervragen gesteld. In de antwoorden legt de
minister uit wat de situatie in Europa is met betrekking tot tolheffing en wat de
mogelijkheden en grenzen zijn voor lidstaten om een heffing in te voeren.