Modelovereenkomst nieuwe definitie exporteur gepubliceerd

De Douane heeft al in 2019 besloten dat de exporteur, zoals die in de douaneaangifte
vermeld wordt, in de Europese Unie (EU) gevestigd moet zijn. Om goed voorbereid te
zijn op de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe definitie hebben evofenedex
en FENEX een nieuwe modelovereenkomst ontwikkeld om de vertegenwoordiging als
exporteur in orde te maken.