Statistiek - nadere invulling details te verstrekken statistische informatie in-en uitvoer

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1704 van 14 juli 2021 (PbEU L 339 van 24 september 2021) heeft de Commissie de aanvulling bekend gemaakt van Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad door nadere invulling te geven aan de door de belastingdiensten en douaneautoriteiten te verstrekken statistische gegevens en tot wijziging van de bijlagen V en VI bij die verordening.