Toetreding Kiribati tot Herziene Overeenkomst van Kyoto

Op 11 juni 2018, ter gelegenheid van de 20e Oceania Customs Organization (OCO)
Conferentie die werd gehouden in Melbourne (Australië) en werd bijgewoond door de
secretaris-generaal van de WDO, deponeerde Kiribati's minister van Justitie, die zijn
regering vertegenwoordigde, de toetredingsakte van zijn land tot het Internationaal
Verdrag inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Herziene
Conventie van Kyoto - RKC). Met de toetreding van Kiribati omvat de Herziene
Overeenkomst van Kyoto 114 verdragsluitende partijen.