Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken Nederland-Thailand gepubliceerd

In Tractatenblad 177 van 2018 is het op 27 september 2018 ondertekende Verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse
administratieve bijstand in douanezaken gepubliceerd.