Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken NL- Belarus gepubliceerd

In Tractatenblad 81 is het op 12 juni 2018 ondertekende Verdrag tussen de Regering
van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Belarus inzake
samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken.