Algemeen

 • Ter gelegenheid van Werelddouanedag heeft de EU Commissie een bericht uitgebracht over het belang van de douane voor Europa. Wij publiceren een deel van het bericht echter omdat daarin wordt aangekondigd welke zeer grote bedragen de Commissie in de komende zevenjaars-begrotingsperiode in de douane-IT-systemen wil investeren.

 • Per 1 mei 2019 neemt Douane Nederland het EU Trader Portal in gebruik. In dit portaal
  regelt u uw Europese vergunningen. Alle lidstaten gebruiken het. Douane Nederland
  deelt daarover het volgende mede.

 • Er zijn Kamervragen gesteld over nieuwe formaliteiten bij de uitvoer van mest die tot vertraging bij de uitvoer zouden leiden. Minister Schouten zet de procedure uiteen en benadrukt dat deze op verzoek en in overleg met de sector tot stand is gekomen.

 • De periodieke valutawisselkoerslijst voor februari 2019 is gepubliceerd.

 • In PbEU C 24 van 21 januari 2019 zijn de conclusies gepubliceerd van de Raad inzake
  het tweede voortgangsverslag over de uitvoering van de EU strategie en het actieplan
  voor douanerisicobeheer. Daarbij beveelt de raad onder meer aan alle beschikbare
  middelen te gebruiken en de invoering van IT-systemen te versnellen om de
  doelstellingen van de EU-strategie en het actieplan voor douanerisicobeheer te
  verwezenlijken, de doeltreffendheid en doelmatigheid van douanecontroles op basis van
  risicoanalyse te vergroten, rekening houdend met de aanbevelingen van het in december
  2017 gepubliceerde speciale verslag van de Europese Rekenkamer en constant te blijven
  werken aan een betere uitvoering van het AEO-programma van de EU, en het AEO-concept
  te optimaliseren in overeenstemming met internationale normen.