Algemeen

  • Op 7 mei 2021 hebben de Ambassade van Jamaica in Brussel en de Missie bij de Europese Unie de akte van toetreding van het land tot het Internationaal Verdrag inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Herziene Overeenkomst van Kyoto - RKC) neergelegd bij de Werelddouaneorganisatie (WDO). Daarmee is Jamaica de 128e verdragsluitende partij bij dit verdrag geworden. Na de toetreding van Jamaica heeft het herziene Verdrag van Kyoto nu 128 verdragsluitende partijen

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor mei 2021 is gepubliceerd.

  • De module Douanememo op In-en Uitvoer is de online versie van het boekje Douanememo wat de Sdu jaarlijks publiceerde. Vanaf 2021 is Douanememo alleen nog online te verkrijgen.  In verband met de omzetting van papier naar online hebben we een wijziging in de inhoudsopgave doorgevoerd.

  • Op haar website heeft de Europese rekenkamer (ERK) op 30 maart 2021 haar speciaal verslag 04 gepubliceerd onder de titel: “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU”. Het verslag bevat diverse conclusies en aanbevelingen.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor april 2021 is gepubliceerd.