Algemeen

  • Bij PbEU L 321 heeft de Raad het Besluit (EU) 2016/2079 van 29 september 2016 gepubliceerd betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds. In het Tractatenblad, jaargang 2022 Nr. 6, is bekendgemaakt dat de Overeenkomst is uitdrukkelijk goedgekeurd bij Wet van 6 november 2019 (Stb. 2019, 425)

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor augustus 2022 is gepubliceerd.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1039 van 29 juni 2022 (PbEU L 173 van 30 juni 2022) heeft de Commissie de vaststelling bekend gemaakt van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat de schorsing van bepaalde tariefpreferenties voor bepaalde SAP-begunstigde landen voor het jaar 2023 betreft.

  • Bij PbEU L 321 heeft de Raad het Besluit (EU) 2016/2079 van 29 september 2016 gepubliceerd betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds. In deze overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen op het gebied van handel en Douane en douanesamenwerking. Bij Besluit (EU) 2022/1007 van 20 juni 2022 (PbEU L 171 van 1 juli 2022) heeft de Raad de sluiting bekendgemaakt, namens de Unie, van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw Zeeland, anderzijds.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor juli 2022 is gepubliceerd.