Algemeen

 • Naar aanleiding van berichten over de mogelijke invoering van een tolvignet voor
  vrachtauto's in Frankrijk, zijn er Kamervragen gesteld. In de antwoorden legt de
  minister uit wat de situatie in Europa is met betrekking tot tolheffing en wat de
  mogelijkheden en grenzen zijn voor lidstaten om een heffing in te voeren.

 • In Tractatenblad 177 van 2018 is het op 27 september 2018 ondertekende Verdrag tussen
  het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse
  administratieve bijstand in douanezaken gepubliceerd.

 • De Nederlandse industrie maakt producten van wereldklasse en de positie van ons land
  op het gebied van transport en logistiek is ongeëvenaard. Tegelijkertijd wil
  Nederland voorkomen dat export van goederen en technologie bijdraagt aan de
  ontwikkeling en verspreiding van massavernietigingswapens, mensenrechtenschendingen
  of regionale instabiliteit.

 • In het overleg Douane-bedrijfsleven het Bewijs van Goede Dienst 2018 vastgesteld.
  Hierin geven bedrijven een beoordeling van de dienstverlening van de Douane. Bij het
  bewijs hoort ook een rapportage. Daarin is te lezen wat gedaan is om de
  dienstverlening te verbeteren. Ten opzichte van twee jaar geleden
  waarderen bedrijven de dienstverlening van de Douane hoger. Voor geïntegreerd
  toezicht, waarde van AEO-certificering, en bereikbaarheid en toegankelijkheid is de
  score beter. Voor kennis en deskundigheid van medewerkers is het rapportcijfer een
  punt gedaald, hoewel nog steeds 94% van de bedrijven het douanepersoneel deskundig
  vindt.


 • De invoering van nieuwe IT-systemen voor douanediensten in de EU loopt forse
  vertraging op. De deadline van 2020 wordt niet gehaald en moet wellicht worden
  opgeschoven naar 2025, meldt de Europese Rekenkamer in een rapport.

  De vertragingen komen vooral door veranderingen van projecten, te weinig geld en
  stroperige besluitvorming. De Europese Commissie heeft daar volgens de controleurs
  onvoldoende over gerapporteerd.