Algemeen

 • Nederland heeft de eerste elf maanden van 2003 meer consumptie-eieren ingevoerd.
  Vergeleken bij 2002 nam de invoer toe met 688 miljoen stuks tot 2,6 miljard eieren
  met een waarde van 134 miljoen euro. De meeste eieren kwamen uit landen van de
  Europese Unie, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • Het huidig Algemeen Preferentieel Stelsel (APS) van de Europese Unie loopt af op 1
  januari 2006. De EU wil reeds op 1 januari 2005 een nieuw APS gereed hebben, zodat
  alle betrokkenen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe
  situatie. De onderhandelingen in Brussel over het nieuwe APS zullen daarom op korte
  termijn starten.

 • Minister Veerman (LNV) heeft op 29 januari 2004 enkele vragen beantwoord van het
  Tweede Kamerlid Vos (GroenLinks) over de mogelijke toename van export van levend vee.

 • Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft gereageerd op een brief van de ORAM over
  het voornemen van de Douane om de laatste twee douaneposten in het
  Noordzeekanaalgebied te sluiten.

 • De Douane heeft in een controleprotocol afspraken gemaakt met de selfstoragebranche
  over samenwerking ten behoeve van douanecontroles (Selfstorage-bedrijven bieden
  particulieren, bedrijven of organisaties voor korte of langere tijd de mogelijkheid
  om opslagruimte te huren).