Algemeen

 • Het lid van de Tweede kamer Van Fessem heeft vragen gesteld over het mogelijk
  doorlaten van cokekoffers bij de bagagebehandeling op Schiphol. Een deel van de
  vargen ena ntwoorden zijn opgenomen.

 • Ondanks een oproep van het bedrijfsleven om het slecht functionerende NCTS systeem
  niet per 1 april in te voeren heeft de douane verklaard dat van uitstel geen sprake
  zal zijn.

 • In In- en uitvoernieuws 2004, nr. 1, onder punt 35, hebben wij u geïnformeerd
  over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de wijze waarop de Douane de heffing
  van de accijnzen op minerale oliën uitvoert. Dit rapport is ook naar de Tweede Kamer
  der Staten-Generaal gezonden, die daarin aanleiding heeft gezien tot het stellen van
  een aantal vragen. De vragen en de antwoorden daarop van de Staatssecretaris van
  Financiën zijn hierna opgenomen.

 • Donderdag 19 februari 2004 om 15.00 uur doopt mevrouw mr. H. Zalme, lid
  managementteam Belastingdienst Douane West, het nieuwe patrouillevaartuig 'Kokmeeuw'.
  De doop vindt plaats op de scheepswerf Damen Shipyard te Gorinchem. De 'm.s.
  Kokmeeuw' wordt ingezet in en rond de haven van Amsterdam. De thuishaven van het
  vaartuig is Amsterdam.

 • De waarde van de uitvoer van goederen lag in 2003 op vrijwel hetzelfde niveau als in
  2002 en bedroeg 232,4 miljard euro. De invoer was bijna 1% lager en kwam uit op 204,4
  miljard euro in 2003. De in- en uitvoerprijzen zijn in 2003 licht gedaald. Dit blijkt
  uit voorlopige cijfers van het CBS. In 2002 waren de in- en uitvoer respectievelijk
  6% en 4% lager dan in 2001.